Stighter & Partners - registeraccountants

  1. Home
  2. > Klachten

KLACHTEN

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Stighter & Partners dan kan/kunnen deze zich wenden tot de directie, bereikbaar via het secretariaat van onze vestiging in Amsterdam. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen. Indien er belangrijke bezwaren zijn om langs deze weg een klacht kenbaar te maken, dan kan in het kader van onze klokkenluidersregeling per email een klacht worden bekend gemaakt (klokkenluider@stighter.nl). Onze vertrouwensfunctionaris behandelt deze klachten.