Stighter & Partners - registeraccountants

  1.  Home
  2. > Nieuws
  3. > Actueel nieuws

12-06-2016De verhoogde schenkingsvrijstelling 2017: actie in 2016 vereist?

Vanaf 1 januari 2017 keert de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer terug in de Successiewet; ditmaal structureel. Het benutten van de vrijstelling in 2017 is echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Er is een ingewikkeld overgangsrecht en actie in 2016 kan vereist zijn.

Vrijstelling wordt verhoogd

De reguliere vrijstelling wordt voor iemand tussen 18 en 40 jaar verhoogd tot een bedrag van € 100.000, indien het een schenking ten behoeve van een eigen woning betreft. De mogelijkheid van een belastingvrije schenking van € 100.000 maakt vrijgevig, zo is in 2013/2014 gebleken.
De hoofdregel luidt dat eenmalig gebruik kan worden gemaakt van deze verhoogde vrijstelling. Wordt een vrijstelling niet ten volle benut, dan is het niet zo dat het restant automatisch doorschuift naar andere jaren. Voor enkele situaties heeft de wetgever echter overgangsrecht gemaakt.

Er is een aantal situaties waarbij dit jaar nog actie vereist is:

  • Als de reguliere verhoogde schenking ad € 24.000 heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2010 en in 2017 wenst men optimaal beroep te doen op de aanvullende vrijstelling ten behoeve van de eigen woning, dan moet in 2016 gebruik gemaakt worden van de inhaalvrijstelling van maximaal € 27.570. Deze inhaalvrijstelling betreft het verschil tussen de destijds gedane schenkingsvrijstelling van € 24.000 en de huidige vrijstelling. Deze inhaalregeling geldt dus niet voor schenkingen voor een dure studie of opleiding.
  • Is het kind van de schenker vanaf volgend jaar 40 jaar of ouder, benut dan in 2016 nog de laatste mogelijkheid om van een vrijstelling gebruik te maken.
  • Als er in het geheel nog geen verhoogde vrijstelling is benut dan is er een keuze. Ofwel de gehele schenking in 2017 of latere jaren doen met een mogelijkheid tot spreiding over drie jaar. Ofwel al in 2016 schenken voor de eigen woning, als dat beter past. De verkrijger kan dit jaar de verhoogde vrijstelling eigen woning benutten tot een bedrag van € 53.016 en restant van de vrijstelling van € 46.984 in 2017 of 2018.

Voor schenkingen gedaan in de periode 2010 – 2014 is er geen overgangsrecht in de wet opgenomen. Dat betekent dat, indien in één van deze jaren met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling is geschonken, er slechts eenmaal gebruik gemaakt kan worden van de verhoogde vrijstelling.

Let op: het overgangsrecht is zo ingericht dat, indien in 2016 slechts de regulier verhoogde vrijstelling van € 25.449 wordt benut, de maximale vrijstelling in 2017 of 2018 wordt beperkt tot € 46.984.

Indien u gebruik wilt maken van een belastingvrije schenking, kunt u contact met ons opnemen.

Terug naar het overzicht

Nu in de media