Stighter & Partners - registeraccountants

  1.  Home
  2. > Nieuws
  3. > Actueel nieuws

25-01-2016Minder profiteren van hypotheekrenteaftrek

Eigenwoningbezitters kunnen dit jaar waarschijnlijk minder profiteren van de hypotheekrenteaftrek. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning kan in aftrek worden gebracht op het inkomen uit werk en woning. Het voordeel van de aftrek van deze hypotheekrente is afhankelijk van de belastingschijf waar het inkomen in valt. Voor de vierde schijf in de inkomstenbelasting geldt dit jaar voor de hypotheekrenteaftrek een verder naar beneden aangepast IB-tarief van 50,5%. Per 1 januari 2016 zijn daarnaast ook de belastingschijven veranderd en dat kan grote gevolgen hebben voor de netto woonlasten.

Minder snel in het toptarief

De grens van de derde schijf is verschoven van een inkomen van € 57.585 naar € 66.421 op jaarbasis. Het inkomen valt dus minder snel in het toptarief van de vierde schijf en daardoor is de hypotheekrenteaftrek lager. Daarnaast is het tarief in de tweede en derde schijf gedaald van 42% naar 40,40%. Hierdoor wordt de aftrek lager als het inkomen in die twee of derde schijf valt.
Daar staat natuurlijk wel tegenover dat het loonstrookje per 1 januari 2016 een zonniger beeld zal geven. Dit compenseert deels het nadeel van de lagere hypotheekrenteaftrek. 

Terug naar het overzicht

Nu in de media