Stighter & Partners - registeraccountants

  1.  Home
  2. > Nieuws
  3. > Actueel nieuws

29-01-2016Tot € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning

De vrijstelling voor eenmalige schenkingen − van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar − voor de eigen woning wordt definitief verhoogd en verruimd. Vanaf 1 januari 2017 mag iedereen in de leeftijd 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken krijgen, zowel door een familielid als door een derde.

Deze vrijstelling kan over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden verspreid. De verkrijger moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling doen (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de direct op dat kalenderjaar volgende periode van twee kalenderjaren worden benut, mits daarop voor de betreffende schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan.

In 2016 geldt nog steeds een eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen in de leeftijd 18 tot en met 39 jaar voor de eigen woning. Wel stijgt deze vrijstelling in 2016 van € 52.000 naar € 53.016.

Terug naar het overzicht

Nu in de media